STOCKMEIER CHEMIA SP. Z. O. O. I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Obornicka 277
60-691 Poznán
Polska

+48 61 / 666-10-66
poznan@stockmeier.pl

Flasks with orange and red liquid
PrzedsiębiorstwoGrupy Stockmeier
Open menuClose menu
100 years STOCKMEIER Group Great chemistry since 1920

In 100 years STOCKMEIER has grown from a regional distributor to a group of companies with >50 locations in Germany, Europe and the world. When August Stockmeier founded a company in 1920 in Bielefeld for the distribution of chemical-technical articles, nobody could have foreseen this development.

Read more
Man with smartphone and laptop

Ochrona danych

Wszystko na temat korzystania z plików cookies, Google Analytics i innych kwestii

Legal
 • Ochrona danych

Deklaracja o ochronie danych osobowych

§ 1 Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się osobiście do użytkownika, np. nazwisko, adres, adresy e-mail.

(2) Administratorem Państwa danych osobowych według art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:

Stockmeier Holding GmbH, Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld, info@stockmeier.de
(w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy wejść w zakładkę Impressum).

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej: datenschutz@stockmeier.de

(3) W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewentualnie pozostałe dobrowolne dane, takie jak: Państwa nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przechowywane, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Pozyskane w związku z tym dane są usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

(4) Jeżeli w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zleceniobiorców lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, zostaną Państwo poniżej szczegółowo poinformowani o wszelkich procesach. Wskazujemy przy tym również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Państwa prawa
W odniesieniu do odpowiednich danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wyjaśniając przysługujące Państwu prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – do zażądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo domagać się informacji dotyczących celu przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach którym są ujawniane oraz planowanym okresie przechowywania. Mają Państwo prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, uzyskania informacji o ich pochodzeniu, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane przez nas. Dodatkowo dotyczy Państwa również prawo do informacji o prowadzonym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 • zgodnie z art. 16 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – do natychmiastowego żądania sprostowania danych osobowych oraz uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne,
 • zgodnie z art. 17 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne, takich jak: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełniania zobowiązań prawnych, z uwagi na względy interesu publicznego, bądź do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • zgodnie z art. 18 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku: niepoprawności posiadanych danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych natomiast są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy dana osoba wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 ust 1 RODO,
 • zgodnie z art. 20 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – jesteśmy zobowiązani do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – do cofnięcia udzielonej zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
 • zgodnie z art. 77 RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść zapytania (konkretna strona)
 • status kodu dostępu/HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki internetowej i poprzez które do miejsca, które ustawia plik cookie (tutaj przez nas), napływają określone informacje. Pliki cookie nie uruchamiają żadnych programów ani nie przenoszą wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

(3) Zastosowanie plików cookies:
a) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:
i. przejściowe pliki cookies (patrz b)
ii. trwałe pliki cookies (patrz c).

b) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami, np. odmówić przyjmowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy uwagę na to, że utracona może zostać możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

e) Korzystamy z plików cookie, aby móc zidentyfikować Państwa podczas kolejnej wizyty, w przypadku gdy poosiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie należy zalogować się ponownie przy każdej wizycie.

f) Wykorzystywane pliki flash cookies nie są rejestrowane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto wykorzystujemy HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i nie mają automatycznej daty upływu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików flash cookies, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego dodatku, np. rozszerzenie „Better Privacy” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można też zapobiec wykorzystywaniu HTML5 storage objects, ustawiając tryb prywatny w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

§ 4 Dodatkowe funkcje naszej strony internetowej
(1) Oprócz możliwości czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również liczne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu wymagane jest zwykle podanie danych osobowych, które będziemy wykorzystywać do realizacji danej usługi i dla których obowiązują wymienione powyżej zasady dotyczące przetwarzania danych.

(2) Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z usług usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zatrudnieni, a także zobowiązani do przestrzegana naszych poleceń i regularnie kontrolowani.

(3) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach tych okoliczności w opisie usługi.

§ 5 Media społecznościowe

Grupa Stockmeier Gruppe prowadzi kanały mediów społecznościowych pod poniższymi linkami:

LinkedIn:  www.linkedin.com/company/stockmeier-group/
XING: www.xing.com/companies/stockmeiergruppe
YouTube:  www.youtube.com/channel/UCVVJP1uwTcL1z9YDCK8VP_w/featured

Ze względu na ochronę danych nie wprowadzamy wtyczek społecznościowych bezpośrednio na naszą stronę internetową. Kiedy otwierają Państwo nasze strony, żadne dane nie są przesyłane do mediów społecznościowych. Wykluczone jest zatem tworzenie profili przez osoby trzecie.

(1) Obok nas występuje również operator samej platformy mediów społecznościowych. W tym zakresie jest on kolejnym podmiotem odpowiedzialnym, zajmującym się przetwarzaniem danych, na którego mamy wyłącznie ograniczony wpływ. W miejscach, w których możemy kontrolawać przetwarzanie danych, odbywa się to zgodnie z zasadami ochrony danych przetwarzania danych przez operatora platformy mediów społecznościowych. W wielu przypadkach nie możemy jednak wpływać na przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych i nie mamy wpływu na zbierane dane ani nie znamy pełnedo zakresu gromadzenia danych lub okresów ich przechowywania.

(2) Dane wprowadzone przez Państwa na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak komentarze, filmy wideo, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane przez platformę mediów społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane do innych celów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści wtedy, gdy okaże się to konieczne. Możemy udostępniać Państwa treści na naszej stronie, jeśli umożliwia to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikować się z Państwem za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszych działań public relations i komunikacji.

(3) Jeśli zadają Państwo pytania za pośrednictwem naszych platform mediów społecznościowych, w zależności od wymaganej odpowiedzi lub innych kwestii możemy skierować Państwa do innych, bezpieczniejszych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność. Zawsze mają Państwo możliwość przesłania nam poufnego zapytania na adres podany w naszym Impressum.

(4) LinkedIn:
Korzystamy z platformy technicznej i usług LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia w celu uzyskania informacji oferowanych w naszym kanale mediów społecznościowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że ze strony LinkedIn i jej funkcji korzystają Państwo na własną odpowiedzialność. Polityka prywatności LinkedIn opisuje w ogólnym zakresie, jakie informacje otrzymuje LinkedIn i w jaki sposób je wykorzystuje. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, jak należy kontaktować się z LinkedIn i jak zamieszczać ogłoszenia. Politykę prywatności LinkedIn znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://linkedin.com/legal/privacy-policy

(5) Xing:
Korzystamy z platformy technicznej i usług LinkedIn XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy w celu uzyskania informacji oferowanych w naszym kanale mediów społecznościowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że ze strony XING i jej funkcji korzystają Państwo na własną odpowiedzialność. Polityka prywatności XING opisuje w ogólnym zakresie, jakie informacje otrzymuje XING i w jaki sposób je wykorzystuje. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, jak należy kontaktować się z XING. Politykę prywatności XING znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(6) YouTube:
Korzystamy z platformy technicznej i usług YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA w celu uzyskania informacji oferowanych w naszym kanale mediów społecznościowych. Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, zezwalają Państwo, aby YouTube przypisał Państwa sposób surfowania w sieci bezpośrednio do indywidualnego profilu. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w Deklaracji o ochronie danych YouTube na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy

§ 6 Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie
(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie cofniecie zgody ma wpływ na zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych po jej przekazaniu nam przez Państwa.

(2) W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne głównie do wykonania umowy z Państwem, na co zawsze zwracamy uwagę w dalszym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to czynimy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, lub wskażemy Państwu ważne i uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

(3) W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie wobec przekazywania reklam mogą nas Państwo poinformować pod następującym adresem: datenschutz@stockmeier.de.

Część B: Analiza danych o ruchu

§ 1 Zastosowanie Google Analytics    
(1) Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Ireland Limited związanej z analizą Internetu („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Państwa aktywności na tej stronie internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Państwa adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego tę witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę.

(2) Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie powiązany z innymi danymi firmy Google.

(3) Zapisywanie ciasteczek można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – przypominamy jednak, że może to uniemożliwić Państwu pełne korzystanie z niektórych funkcji tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym także Państwa adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Zamiast wtyczki, w szczególności w przypadku przeglądarek używanych na urządzeniach mobilnych, gromadzenie danych przez Google Analytics można uniemożliwić klikając w link Google Analytics deaktivieren. Uruchomiona zostanie funkcja Opt-out-Cookie, uniemożliwiająca gromadzenia Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie w przyszłości. Funkcja Opt-out-Cookie działa wyłącznie w tej przeglądarce i dotyczy naszej witryny internetowej oraz zostanie zainstalowana na Państwa urządzeniu. W przypadku usunięcia ciasteczek z przeglądarki konieczne będzie ponowne uruchomienie funkcji Opt-out-Cookie.

Dodatkowe informacje w zakresie ochrony danych dotyczące Google Analytics są dostępne w zakładce „Pomoc” Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

(5) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

(6) Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

(7) Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd informacji poświęconych ochronie danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także Deklaracja o ochronie danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(8) Strona ta wykorzystuje Google Analytics również do analizy sesji odwiedzin pomiędzy urządzeniami (Universal Analytics), która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę swojego korzystania pomiędzy urządzeniami można wyłączyć na swoim koncie klienta w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

§ 2 Zastosowanie Google Maps
(1) Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z usług Google Maps. Przy jej pomocy pokazujemy Państwu bezpośrednio na stronie interaktywne mapy i umożliwiamy komfortowe korzystanie z funkcji korzystania z map.

(2) Poprzez wizytę na stronie Google otrzymuje informację, że wywołana została odpowiednia podstrona naszej strony głównej. Oprócz tego przesyłane są dane określonew Części A, § 3 niniejszej Deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie. Po zalogowaniu się w Google Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie życzą Państwo sobie przyporządkowania ze profilem w Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je dalej w celach reklamowych, analizy rynku i/lub rozwoju swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Tego typu wykorzystanie odbywa się przede wszystkim (nawet w przypadku niezalogowanego użytkownika) w celu wprowadzania zgodnej z popytem reklamy, a także aby informować innych użytkowników portali społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie w Internecie. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika. W takim przypadku należy wystosować ten sprzeciw bezpośrednio do firmy Google.

(3) Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w deklaracji o ochronie danych danego dostawcy. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat przysługujących praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji w celu ochrony własnej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w Stanach Zjednoczonych; firma Google przyjęła porozumienie Privacy Shield, zawarte pomiędzy UE i USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Data wejścia w życie – 25.05.2018 r.