STOCKMEIER CHEMIA SP. Z. O. O. I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Obornicka 277
60-691 Poznán
Polska

+48 61 / 666-10-66
poznan@stockmeier.pl

Flasks with orange and red liquid
PrzedsiębiorstwoGrupy Stockmeier
Open menuClose menu
100 years STOCKMEIER Group Great chemistry since 1920

In 100 years STOCKMEIER has grown from a regional distributor to a group of companies with >50 locations in Germany, Europe and the world. When August Stockmeier founded a company in 1920 in Bielefeld for the distribution of chemical-technical articles, nobody could have foreseen this development.

Read more
Man with smartphone and laptop

Impressum

Informacje prawne

Impressum

Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest:
Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
ul. Obornicka 277
60-691 Poznań

Zarząd:
Peter Stockmeier, Radosław Urbański

Prokurent:
Piotr Szymański

Wpis do rejestru:
REGON 240208364

NIP:
NIP 9542534903

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Informacje zawarte na stronie posiadją charakter ogólny i informacyjny. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz aktualność tych treści. Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych) jesteśmy odpowiedzialni za treści podane na naszych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Tym niemniej zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcych lub sprawdzania okoliczności, które wskazują na bezprawne działanie. Zobowiazania do usuniecia lub zablokowania korzystania z informacje pozostaja bez zmian na zasadach prawa ogólnego. Jednak odpowiedzialność prawna w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu wiedzy o przypadku naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Treści niezgodne z prawem nie została rozpoznana w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności natomiast za szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji na żądanie na stronach internetowych, do których prowadzą linki, wyłączną odpowiedzialność ponosi oferent strony, do której prowadzi link. Linki takie zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach prawa.

Prawo autorskie

Treści i dzieła umieszczone na niniejszej stronie internetowej stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma komercjalizacji tych treści wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści niniejszej strony dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Platforma ODR / Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska powołała do życia platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z tytułu umów kupna-sprzedaży zawieranych przez Internet. Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. STOCKMEIER Holding GmbH nie chce ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. ochrony konsumentów

Źródła wykorzystanych zdjęć

Wszystkie źródła wykorzystanych zdjęć znajdą Państwo tutaj: 

kredyty obrazkowe